استاد زبان فرانسه فاطمه ستایش

 استاد فاطمه ستایش مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

فاطمه ستایش

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسوی با سابقه کار در کشور فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
9
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 150 هزار تومان برای هر ساعت