استاد زبان روسی فاطمه معتمدی

 استاد فاطمه معتمدی مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

فاطمه معتمدی

زبان روسی
مدرس زبان روسی با دو سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
زنجان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
66
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت