استاد زبان انگلیسی فاطمه نژادرضا

 استاد فاطمه نژادرضا مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فاطمه نژادرضا

زبان انگلیسی
مدرس کنکور.بزرگسالان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مرند
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
8 هزار تومان 30 هزار تومان برای هر ساعت