استاد زبان انگلیسی فتانه سرپلی زاده

 استاد فتانه سرپلی زاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فتانه سرپلی زاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با ۳ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
رشت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
12
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 50 هزار تومان برای هر ساعت