استاد زبان انگلیسی فرخنده عدالتیان

 استاد فرخنده عدالتیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فرخنده عدالتیان

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
93
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 65 هزار تومان برای هر ساعت