استاد زبان آلمانی فرزانه اسدپور

 استاد فرزانه اسدپور مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

فرزانه اسدپور

زبان آلمانی
کارشناس زبان و ادبیات آلمانی از دانشگاه شهید بهشتی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
60
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 95 هزار تومان برای هر ساعت