استاد زبان انگلیسی فرزانه خرد

 استاد فرزانه خرد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فرزانه خرد

زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
یزد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 50 هزار تومان برای هر ساعت

رزرو کلاس با فرزانه خرد

جمع نهایی

تومان

درباره مدرس

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی با ۴ سال سابقه تدریس زبانتدریس همه ی سطوح

گروه هدف تدریس

سطوح مورد تدریس

مهارت های مدرس

تقویم مدرس