استاد زبان انگلیسی فرناز سهرابی

 استاد فرناز سهرابی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فرناز سهرابی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی نوجوانان و بزرگسالان-مدرس بانوان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
33
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 70 هزار تومان برای هر ساعت