استاد زبان انگلیسی فریبا علوی

 استاد فریبا علوی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فریبا علوی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی با پنج سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
48
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 38 هزار تومان برای هر ساعت