استاد زبان فرانسه فریناز هدایت

 استاد فریناز هدایت مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

فریناز هدایت

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه با پنج سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 140 هزار تومان برای هر ساعت