استاد زبان انگلیسی فهیمه دانشوری صالح

 استاد فهیمه دانشوری صالح مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فهیمه دانشوری صالح

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با ۲سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
49
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 40 هزار تومان برای هر ساعت