استاد زبان هلندی مجید کرامتی

 استاد مجید کرامتی مدرس زبان هلندی  در تیکا
هلندی
هلندی

مجید کرامتی

زبان هلندی
مدرس زبان هلندی ساکن بلژیک
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
28
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
200 هزار تومان 200 هزار تومان برای هر ساعت