استاد زبان چینی محمد رضا زارع

 استاد محمد رضا زارع مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

محمد رضا زارع

زبان چینی
مدرس زبان چینی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 300 هزار تومان برای هر ساعت