استاد زبان ایتالیایی محمد عباسی

 استاد محمد عباسی مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

محمد عباسی

زبان ایتالیایی
مدرس و مترجم زبان ایتالیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
50 هزار تومان 170 هزار تومان برای هر ساعت