استاد زبان انگلیسی مرضیه جعفری

 استاد مرضیه جعفری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مرضیه جعفری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 5 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت