استاد زبان انگلیسی مریم سلطانی نسب

 استاد مریم سلطانی نسب مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مریم سلطانی نسب

زبان انگلیسی
۶ سابقه تدریس و ترجمه زبان انگلیسی.
محل سکونت مدرس
محل اقامت
یزد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
19
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 45 هزار تومان برای هر ساعت