استاد زبان انگلیسی مریم کتابچی

 استاد مریم کتابچی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مریم کتابچی

زبان انگلیسی
سوپروایزر و مدرس زبان انگلیسی با 11 سال سابقه دارای مدرک سلتا
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت