استاد زبان فرانسه مسیح پویا

 استاد مسیح پویا مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

مسیح پویا

زبان فرانسه
تدریس فرانسه بر اساس چهارچوب مرجع مشترک اروپایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت