استاد زبان انگلیسی ملیحه لطفی

 استاد ملیحه لطفی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ملیحه لطفی

زبان انگلیسی
مدرس آموزشگاه ایرانمهر با بیش از 10 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت