استاد زبان کره ای ملیکا مهرپویا

 استاد ملیکا مهرپویا مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

ملیکا مهرپویا

زبان کره ای
مدرس مهرپویا با ۳ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
153
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 97 هزار تومان برای هر ساعت