استاد زبان انگلیسی منصوره لک

 استاد منصوره لک مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

منصوره لک

زبان انگلیسی
مدرس تمامی سطوح
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
85
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت