استاد زبان ترکی استانبولی مهسا عطاریان

 استاد مهسا عطاریان مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

مهسا عطاریان

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی با ۴سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 85 هزار تومان برای هر ساعت