استاد زبان انگلیسی مهسا نصرتی

 استاد مهسا نصرتی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مهسا نصرتی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با دو سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
بجنورد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 35 هزار تومان برای هر ساعت