استاد زبان انگلیسی مهنوش گلستانی

 استاد مهنوش گلستانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مهنوش گلستانی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 15 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
50
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت