استاد زبان آلمانی مَهرو مسعودی

 استاد مَهرو مسعودی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

مَهرو مسعودی

زبان آلمانی
مدرس آلمانی با 1سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت