استاد زبان انگلیسی نازنین الله داد

 استاد نازنین الله داد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نازنین الله داد

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با ۷ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت