استاد زبان انگلیسی نازیلا فاطمی

 استاد نازیلا فاطمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نازیلا فاطمی

زبان انگلیسی
مدرس سطوح مبتدی تا پیشرفته با سابقه 10 ساله-
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت