استاد زبان ترکی استانبولی ندا رضوی زاده

 استاد ندا رضوی زاده مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

ندا رضوی زاده

زبان ترکی استانبولی
مدرس و مترجم کتبی و شفاهی دو زبان انگلیسی و استانبولی با بیش از 7 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت