استاد زبان کره ای نرگس حیدری

 استاد نرگس حیدری مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

نرگس حیدری

زبان کره ای
مدرس زبان کره ای با ۲ سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
87
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت