استاد زبان انگلیسی نرگس عبدالهی

 استاد نرگس عبدالهی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نرگس عبدالهی

زبان انگلیسی
مدرس زبان beginner & preintermediate
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 65 هزار تومان برای هر ساعت