استاد زبان انگلیسی نفیسه بصیری

 استاد نفیسه بصیری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نفیسه بصیری

زبان انگلیسی
دارای مقاله ی چاپ شده در دانشگاه تربیت مدرس تهران ....با بیش از هفت سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
14
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت