استاد زبان فرانسه نوشین نقی نژاد

درباره مدرس نوشین نقی نژاد

بنده سابقه تدریس در موسسات مختلف و با متدهای بروز را دارم و با سنین و سطوح مختلف کار کرده و تعامل داشته ام. مدتی بعنوان تسهیلگر در خانه تمرین زبان مشغول به فعالیت بوده ام .

گروه هدف تدریس خصوصی

  • نوجوان
  • جوان
  • میانسال

مهارت های تدریس

    مبتدی متوسط کنکور پیشرفته

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

امتیاز شما به مدرس
تاکنون امتیازی ثبت ننموده اید!

نظرات

0

رزومه مدرس


1392-1396
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  • دانشگاه باهنر کرمان
1399-1396
  • معلم فرهنگ گستر
  • TTC kid's learning
  • دوره ای برای آموزش به کودکان گذراندهام

دوره های استاد زبان