استاد زبان انگلیسی نگار مرتضوی

 استاد نگار مرتضوی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نگار مرتضوی

زبان انگلیسی
مدرس زبان با یکسال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
خرم آباد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
21
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 52 هزار تومان برای هر ساعت