استاد زبان انگلیسی نیایش خواجه‌ زاده

 استاد نیایش خواجه‌ زاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نیایش خواجه‌ زاده

زبان انگلیسی
مدرس مکالمه بزرگسال پیشرفته و اسپیکینگ آیلتس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
17
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 50 هزار تومان برای هر ساعت