استاد زبان عربی وحید آروان

درباره مدرس وحید آروان

دانشجوی ممتاز موسسه معهد الضاد تهران
مدرس مکالمه عربی به روش فصیح
دانشجوی رشته ی عربی در مقطع کارشناسی
سابقه دوسال تدریس خصوصی

گروه هدف تدریس خصوصی

  • جوان

مهارت های تدریس

    پیشرفته

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

امتیاز شما به مدرس
تاکنون امتیازی ثبت ننموده اید!

نظرات

0

رزومه مدرس


1399-1399
  • کارشناسی دانشجوی عربی
  • دانشگاه اجتهاد قم

دوره های استاد زبان