استاد زبان ترکی استانبولی پژوین فاطمیان

 استاد پژوین فاطمیان مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

پژوین فاطمیان

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی از پایه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت