استاد زبان آلمانی پگاه شیخی

 استاد پگاه شیخی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

پگاه شیخی

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
10
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 200 هزار تومان برای هر ساعت