استاد زبان انگلیسی ژاله صادقیان

 استاد ژاله صادقیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ژاله صادقیان

زبان انگلیسی
مدرس زبان با ۷ سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
37
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 95 هزار تومان برای هر ساعت