استاد زبان انگلیسی کمال رحیم زاده

 استاد کمال رحیم زاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

کمال رحیم زاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 7 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت