استاد زبان انگلیسی یاسمن سیاه سرانی

 استاد یاسمن سیاه سرانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

یاسمن سیاه سرانی

زبان انگلیسی
۱۳ سال سابقه تدریس به همه گروه های سنی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
چالوس
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
15
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت