استاد زبان اسپانیایی Daniel Pirous Escamilla

 استاد Daniel Pirous Escamilla مدرس زبان اسپانیایی  در تیکا
اسپانیایی
اسپانیایی

Daniel Pirous Escamilla

زبان اسپانیایی
یک سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
150 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت