استاد زبان آلمانی زهرا خدری

 استاد زهرا خدری مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

زهرا خدری

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی ساکن آلمان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
43
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 300 هزار تومان برای هر ساعت