استاد زبان انگلیسی گلناز تربالی

 استاد گلناز تربالی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

گلناز تربالی

زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اردبیل
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
84
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 40 هزار تومان برای هر ساعت